March 08, 2011

Atter eksamenstid

Jeg er lige midt i opgaveskrivningen til min eksamen i "oplevelsesdesign" på "Kunst og kulturformidleruddannelsen for børn og unge", som jeg er ved at tage på "Scenekunstnes Udviklingscenter" på Odsherred Teaterskole. Det lyder flot, ik? Det er i virkeligheden kun en pædagogisk diplom, men ikke desto mindre, så er det det svært studie, synes jeg selv.
Jeg er i gang med det 5. og det sidste modul, inden afslutningsmodulet. Det nuværende modul handler om "Oplevelsesdesign"! Hør lige studieordningen:

Indhold:

Den studerende skal have viden om teori og metode inden for konceptudvikling, dramaturgi og fiktionskontrakt f.eks. gennem live rollespil.

Skal have færdigheder i at anvende og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger ved oplevelsesdesign

Skal have redskaber og teknikker til at kunne formilde disse problemstillinger overfor relevante samarbejdspartnere

Mål:

Efter at have fuldført 5. modul kan den studerende:

Anvende teori og metode om konceptudvikling, dramaturgi og fiktionskontrakt

Vurdere og formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger i relation til egen praksis

Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et fagligt ansvar samt udvise en professionel etik.
 
Min eksamensopgave tager sit udgangspunkt i en ny og anderledes narrativ og dramaturgisk model for planlægning af projekter i børnehaven. Jeg er kun lige gået i gang, så jeg kan ikke sige for meget, men jeg håber jeg finder hovede og hale i opgaven, inden den skal afleveres om et par uger.

No comments:

Post a Comment